Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Interpellasjon nr. 47 (2012-2013)
Om den usikre finansieringen av tilbud fra ideelle og frivillige organisasjoner, og å sørge for forenkling og samordning av de offentlige tilskuddsordningene samt opprette en brukervennlig nettside for disse
Oversendt regjeringen: 19.12.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 12.02.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å inkludere tilbud fra ideelle organisasjoner på en bedre måte enn i dag. Et eksempel er Retretten, som drives av tidligere rusmisbrukere, og som retter sitt lavterskeltilbud mot innsatte, rusavhengige og pårørende. Organisasjoner som drives av ideelle og frivillige, utvikler tilbud som ikke finnes i det offentlige, og det er viktig at de får bevare sin egenart. Den økonomiske verdien av ideelt arbeid er høy, men det viktigste er hva det betyr for de som får hjelp og deres pårørende. Finansieringen av tilbudene er usikker, og jakten på poster i budsjettene til justiskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen og andre offentlige etater, samt private bidragsytere, tar mye verdifull tid.
Vil statsråden sørge for forenkling og samordning av de offentlige tilskuddsordningene, og opprette en brukervennlig nettside med fullstendig oversikt over offentlige tilskuddsordninger samt søknadsskjemaer?

Les hele debatten