Interpellasjon fra Einar Steensnæs (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 25 (1996-97)
Om utfordringene som kommer gjennom de internasjonale finansmarkedene
Datert: 29.01.1997
Besvart: 12.03.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Det har i den seinere tid foregått en betydelig restrukturering og konsolidering av finansvirksomheten i våre nordiske naboland. Enkelte banker har revidert sine målsettinger og satser nå på ekspansjon over landegrensene såvel på privatkundemarkedet som på bedriftskundemarkedet.
Hvilken betydning mener Regjeringen dette kan ha for norsk finansnæring og næringsutvikling forøvrig, og hvilken strategi har Regjeringen for å møte utfordringene som kommer gjennom de internasjonale finansmarkedene?