Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2013-2014)
Om store utfordringer for helseforetakene Ahus og Oslo universitetssykehus som følge av raskt økende kapasitetsbehov
Datert: 22.11.2013
Besvart: 11.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Helseforetakene Ahus og Oslo universitetssykehus (OUS) står overfor store utfordringer som uttrykkes i rapporter om korridorpasienter, ventelister, uro blant ansatte og ledelse, kritikk fra fylkeslege og helsetilsyn m.m. Mye av dette henger sammen med at kapasiteten presses på grunn av en befolkningsøkning som er mye større enn man la til grunn da foretaksområdene ble planlagt. For eksempel vil OUS anslagsvis ha hundre tusen flere i sitt område i 2025 enn det som var vekstprognosen i 2005. På samme måte har man innen Ahus fortsatt problemer med manglende kapasitet, selv om en rekke tiltak er gjennomført. Det er pr. i dag ingen avklart plan for hvordan OUS og Ahus skal møte det raskt økende kapasitetsbehovet framover. Det har blant annet vært diskutert bygging av et nytt samlet OUS i Gaustad-området, endringer i opptaksområdene, og igjen å ta i bruk Aker som lokalsykehus.
Hvordan vil statsråden møte disse utfordringene i hovedstadsregionen?

Les hele debatten