Interpellasjon fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 11 (2013-2014)
Om å påse at miljøhensyn sikres tilstrekkelig autoritet i viktige miljøsaker, da flere sentrale oppgaver og ansvarsområder som Miljøverndepartementet har hatt, nå er flyttet ut av departementet
Datert: 02.12.2013
Besvart: 14.01.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Regjeringen Solberg har flyttet planavdelingen fra Miljøverndepartementet til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg har det kommet opplysninger som tilsier at forvaltningen av Norges villaksstamme blir vurdert flyttet til det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Arealforvaltning, planarbeidet og forvaltningen av viktige arter i Norge er oppgaver som handler om miljøvern og avveiningen mellom miljøvern og andre interesser i forvaltningen. Planarbeidet og arealforvaltningen i henhold til plan- og bygningsloven er også en viktig del av klimaarbeidet. Flere sentrale oppgaver og ansvarsområder som Miljøverndepartementet fram til nå har hatt i det samla miljøvernarbeidet er nå flyttet.
Hvordan vil statsråden innrette arbeidet for å påse at miljøhensyn sikres tilstrekkelig autoritet i viktige miljøsaker i tiden fremover?

Les hele debatten