Interpellasjon fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2013-2014)
Om hva om gjøres for å forhindre at tunge kjøretøy utgjør en trafikkrisiko på norske vinterveger, med henvisning til den sterke økningen av utenlandske transportører på vegene
Datert: 03.12.2013
Besvart: 09.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Et økende antall trailere skaper stor bekymring og utfordrer trafikksikkerheten på vintervegene våre, mange av disse er utenlandske trailere. Det er gjennomført skjerpende krav til dekk, kjettinger og økte kontroller. Men dette ser vi ikke er tilstrekkelig. Dårlige dekk, manglende kjetting, uegnede kjøretøy, mangel på kunnskap og for få kontroller skaper farlige situasjoner i trafikken. Den siste måneden har vi sett mange eksempler på dette, ikke minst på vegene i Nordland. Dette kan ikke fortsette slik. Dette kan sees i sammenheng med en sterk økning av utenlandske transportører på norske veier, som også gir et press mot lønns- og arbeidsvilkårene for norske transportører. Vi har også sett flere tilfeller av sosial dumping i bransjen. Arbeiderpartiet lanserte flere tiltak i sommer som vil bøte på problemet.
Hva gjør statsråden for å forhindre at tunge kjøretøy utgjør en trafikkrisiko på norske vinterveier?

Les hele debatten