Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 20 (2013-2014)
Om at det i regjeringsplattformen varsles en full gjennomgang av Nav, og hvordan denne prosessen skal gjennomføres
Datert: 17.12.2013
Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 11.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Nav-reformen skulle gi brukerne en enklere hverdag, med én dør inn til tjenester og tiltak der det før var tre. Individuell tilpasning og tett oppfølging var viktige stikkord. Reformen følgeevalueres på oppdrag fra departementet. Riksrevisjonen har gjort undersøkelser. Som stortingsrepresentanter mottar vi ofte henvendelser, både fra enkeltpersoner og arbeidsgivere. Reformen er stadig tema i media. 28. november 2013 skrev f.eks. Dagbladet om lesernes egne Nav-historier, både positive og negative. Nav-direktøren lanserte der fem nye tiltak til forbedringer. Statsråden har tidligere lansert en rekke endringsforslag. I regjeringsplattformen varsles det en full gjennomgang av Nav.
Hvordan ser statsråden for seg at denne prosessen skal gjennomføres, administrativt og på tiltakssida, hvilke milepæler ser han for seg, hvordan skal resultater måles, og på hvilken måte vil Stortinget bli involvert og informert?

Les hele debatten