Interpellasjon fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2013-2014)
Om å sikre trygghet for mennesker som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, da noen utgjør en fare for seg selv eller andre, og en rekke alvorlige hendelser har skjedd de siste årene
Datert: 18.12.2013
Besvart: 13.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Mange alvorlig syke mennesker har behov for og mottar helse-, omsorgs- og sosialtjenester fra kommunene. Noen er så alvorlig syke at de utgjør en fare for seg selv og/eller andre. Det har skjedd alvorlige hendelser i en rekke kommuner de siste årene, slik det fremkommer i en oversikt i Stavanger Aftenblad 17. desember 2013. Det handler blant annet om drap, overgrep og grov vold begått av eller mot utilregnelige, hjelpetrengende eller mindreårige, eller unaturlige dødsfall i kommunale boliger eller omsorgstilbud. Dette skaper utrygghet både blant brukere av kommunale tjenester, pårørende og ansatte. Organisering av tjenestene, faglige og økonomiske ressurser er avgjørende for å forebygge alvorlige hendelser. Det er også nødvendig å ha et godt system for evaluering når alvorlige hendelser skjer.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre trygghet for mennesker som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester?

Les hele debatten