Interpellasjon fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 35 (2013-2014)
Om å bidra til at mennesker med behov for ressurskrevende tjenester får den hjelpen de trenger fra kommunen, Nav og andre aktuelle instanser
Datert: 24.02.2014
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 10.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Mennesker med behov for ressurskrevende tjenester opplever tjenestetilbud som varierer sterkt fra kommune til kommune og som ofte ikke er tilstrekkelig. Noen ser seg tvunget til å flytte til en annen kommune hvor tilbudet er bedre. For mange pårørende opplever å måtte kjempe mot byråkratiet for å sikre sine nærmeste et godt og verdig tilbud. Dette blir en stor og unødvendig tilleggsbelastning.
Hvordan kan statsråden bidra til at mennesker med behov for ressurskrevende tjenester får den hjelpen de trenger fra sin kommune, Nav og andre aktuelle instanser?

Les hele debatten