Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Interpellasjon nr. 39 (2013-2014)
Om hva statsråden vil gjøre for å motvirke økende økonomiske forskjeller i Norge, hvis hun betrakter dette som et problem
Datert: 27.02.2014
Besvart: 08.05.2014 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Norge er et land med relativt små økonomiske forskjeller. I de fleste vestlige land er imidlertid forskjellene økende. På verdensbasis var i 2012 forskjellen på den rikeste prosenten av borgerne og de 99 resterende prosentene større enn noen gang siden 1920-tallet. I USA har problemet med økende ulikhet lenge preget den nasjonale debatten, og fremtredende politikere og økonomer mener at økonomisk ulikhet er vår tids største utfordring. USAs president Barack Obama sa i 2013 at ulikhet er "the defining challenge of our time". De små forskjellene i Norge har kommet som et resultat av en rekke faktorer, blant annet høy sysselsetting, gratis skole og helseomsorg, rimelig tilgang til høyere utdanning og progressiv inntektsbeskatning.

Betrakter statsråden økte økonomiske forskjeller som et problem, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å motvirke økende økonomiske forskjeller i Norge?

Les hele debatten