Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2013-2014)
Om regjeringens folkehelsepolitikk og hvordan Norge innen 2025 skal oppnå 25 prosent reduksjon av kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og kroniske lungesykdommer
Datert: 27.02.2014
Besvart: 10.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Det er en global trend med økt forekomst og for tidlig død av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft, definert av Verdens helseorganisasjon som NCD-sykdommer (Noncommunicable Chronic Diseases). I 2009 døde nær 8 000 personer i Norge før de fylte 75 år av disse sykdommene. Det er godt dokumentert at sentrale risikofaktorer for denne type sykdommer er tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. I mai 2012 vedtok Verdens helseforsamling (WHA) målet om å redusere for tidlig død av NCD-sykdommer med 25 prosent innen 2025. Norge har stilt seg bak denne målsettingen. Den rød-grønne regjeringen fremmet høsten 2013 en felles strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av NCD-sykdommer.
Hva er regjeringens folkehelsepolitikk, og hvordan skal 25 prosent reduksjon i NCD-sykdommer innen 2025 oppnås her i Norge?

Les hele debatten