Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2013-2014)
Om å gjøre opphold i sentre for foreldre og barn, som er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet, til en statlig lovpålagt oppgave, med henvisning til viktigheten av tidlig intervensjon
Datert: 17.03.2014
Besvart: 20.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Tidlig intervensjon er et sentralt prinsipp i barnevernet, og det er bred politisk enighet om at det er viktig å oppdage problemer og gi hjelp så tidlig som mulig. Å kunne forebygge og jobbe med problemer helt fra starten av i en familie sparer barnet, familien og samfunnet for mye. For å få utredet situasjonen og satt inn tiltak tidlig er det viktig med sentre for foreldre og barn. Opphold i sentrene er et frivillig hjelpetiltak i barnevernet for gravide, enslige foreldre og par med små barn. Bufetat region vest må pga. kutt legge ned 8 av 18 plasser i regionen. Ideelle organisasjoner som driver slike sentre, for eksempel Blå Kors, melder også om svært lavt belegg. Mange familier har behov for hjelpen de kan få her, og barnevernet ønsker kompetansen i utredning av familien.
Vil statsråden sikre disse familiene hjelp på et tidlig tidspunkt ved å gjøre et slikt tiltak til en statlig lovpålagt oppgave?

Les hele debatten