Interpellasjon fra Pål Farstad (V) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 64 (2013-2014)
Om tiltak for å få bukt med ulovlig fiske og bekjempe juks i bransjen, da det er dokumentert at det pågår juks med mengden fisk som landes i torskefiskeriene
Oversendt regjeringen: 04.04.2014
Besvart: 06.05.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): En undersøkelse gjennomført av fiskeriforskere ved Nofima i Tromsø dokumenterer at det pågår juks med mengden fisk som landes i de norske torskefiskeriene, og at en del næringsaktører opplever det som akseptert å jukse. I undersøkelsen avdekkes tre juksemetoder som er de vanligste metodene fiskere og fiskekjøpere selv opplyser at de bruker: 1) En del av fisken omsettes svart, ved at fiskeren leverer mer fisk til fiskekjøperen enn det som registreres og rapporteres til myndighetene. 2) Fisk av dårlig kvalitet blir ikke registrert og rapportert til myndighetene. 3) Fiskekjøper regner ut vekten på fisken i strid med regelverket, slik at mindre fisk blir registrert enn det regelverket tilsier. Dette er en alvorlig form for kriminalitet, som begås mot en fornybar ressurs som vår framtids verdiskaping og velferd er avhengig av.
Hva vil statsråden gjøre for å få bukt med ulovlig fiske og bekjempe juks i bransjen?

Les hele debatten