Interpellasjon fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2014-2015)
Om å sikre god veiledning og oppfølging når noen venter et sykt barn, og tiltak for at kvinner som bærer levedyktige barn, ikke skal få beskjed om at barnets tilstand er uforenelig med liv
Datert: 11.08.2014
Besvart: 04.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Informasjon fra Medisinsk fødselsregister viser at levedyktige fostre på et sykdomsgrunnlag kan ha blitt abortert etter den absolutte grensen for abort. Flere vordende foreldre har stått frem med historier om opplevd abortpress på bakgrunn av at barnet de venter har en alvorlig diagnose eller sykdom. Det har videre blitt stilt spørsmål vedrørende helsepersonells definisjoner av levedyktighet og hvilke tilstander som kan karakteriseres som 'uforenelige med liv'. Det er viktig at helsepersonell har gode veiledningsrutiner og tilbyr god informasjon og støtte i møte med gravide som venter et barn som er alvorlig sykt eller har en tilstand som krever ekstra oppfølging og ressurser.
Hvordan vil regjeringen sikre god veiledning og oppfølging når noen venter et sykt barn, og hva vil regjeringen gjøre for at kvinner som bærer levedyktige barn, ikke skal få beskjeden om at barnets tilstand er uforenelig med liv?

Les hele debatten