Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 12 (2014-2015)
Om norske initiativ for å skape fred og bidra til økonomisk utvikling i Somalia
Oversendt regjeringen: 24.09.2014
Besvart: 18.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Somalierne er den tredje største gruppen av innvandrere i Norge og omfatter 35 912 personer (2014). Somalierne er dermed den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge. Mange av disse er opptatt av utviklingen i hjemlandet, et land som i flere tiår har vært herjet av borgerkrig, og som har store utfordringer blant annet med terrorgruppen Al-Shabaab. Somalia er imidlertid et komplekst land, som til tross for sine åpenbare utfordringer også har store muligheter. Blant annet er deler av Somalia, herunder utbryterrepublikken Somaliland, mer demokratisk og fredelig enn hva landet for øvrig gir inntrykk av i vestlige medier.
Hvilke initiativ, pågående og nye, ser utenriksministeren for seg at Norge kan bidra med for å skape fred og bidra til økonomisk utvikling i Somalia, og særlig i de regionene hvor det er positive prosesser i denne retning allerede?

Les hele debatten