Interpellasjon fra Kirsti Bergstø (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2014-2015)
Om å gjøre nedbrenninga og tvangsevakueringa av Finnmark under 2. verdenskrig kjent for kommende generasjoner, hedre den nordnorske krigsinnsatsen og sikre oppreisning for kvinner som ble uthengt og trakassert av norske soldater
Datert: 14.11.2014
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Den brutale nedbrenninga og tvangsevakueringa av Finnmark var blant de verste hendelsene under 2. verdenskrig i Norge. Likevel står denne delen av historia i fare for å gå i glemmeboka. Partisanene er krigshelter som ble skjøvet inn i skyggen da historia skulle skrives fra offisielt hold. Dette har Kongen beklaget. I forbindelse med den nasjonale 70-årsmarkeringa må staten, på en utvetydig måte, sørge for skikkelig honnør for innsatsen. Kvinner er spesielt utsatt i konflikt og blir gjort ansvarlig for nasjonens ære. Det er viktig å beklage trakassering av kvinner utført fra norske soldater og offisielt hold.
Hvordan vil statsråden sikre at regjeringen bidrar til å gjøre historien kjent for kommende generasjoner, hedre den nordnorske innsatsen under krigen og sikre oppreisning for kvinner som ble uthengt og trakassert?

Les hele debatten