Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2014-2015)
Om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly
Datert: 18.11.2014
Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Russiske fly flyr nå stadig mer nærgående og uten å identifisere seg, og dette truer luftsikkerheten i Europa. Det har vært flere alvorlige episoder, med nestenulykken med et SAS-fly over Østersjøen den 3. mars i år som den hittil alvorligste. Et russisk militærfly kom på 90 meters avstand, noe som er langt under minimumsavstanden på 300 meter. Det har i år, ifølge en ny rapport fra den britiske tenketanken European Leadership Network, vært nesten 40 farlige episoder med russiske militærfly over Europa i de første åtte månedene, og ti av dem har skjedd i Norges nærområder.
Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre når det gjelder den alvorlig truede flysikkerheten i våre nærområder?

Les hele debatten