Interpellasjon fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 35 (2014-2015)
Om tiltak for å motvirke graviditetsdiskriminering i arbeidslivet, som kan bli forsterket av regjeringens forslag om mer fleksibelt uttak av foreldrepermisjon
Datert: 19.12.2014
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 29.01.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Til tross for at Norge scorer høyt på en rekke statistikker når det gjelder likestilling, rapporteres det ofte om at gravide opplever diskriminering på arbeidsplassen. Graviditetsdiskriminering fører til at kvinner mister jobben, ikke får en jobb de har søkt på, mister arbeidsoppgaver, karrieremuligheter og ikke får lønnsopprykk. Diskriminering på grunn av uttak av foreldrepermisjon rammer flest kvinner, men også menn utsettes for dette. Regjeringens forslag om mer fleksibelt uttak av foreldrepermisjon vil føre til at større deler av permisjonen tas av kvinnen, og mulighetene for at diskrimineringen forsterkes er helt klart en fare.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å motvirke graviditetsdiskriminering?

Les hele debatten