Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2014-2015)
Om å sikre alvorlig overvektige barn og unge et godt behandlingstilbud, ved at spesialpoliklinikker får ressurser til opplæring i primærhelsetjenesten, også i tidlig intervenering og forebygging
Datert: 11.02.2015
Besvart: 19.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Andelen barn med overvekt er på ca. 15 pst. i Norge. Antall fedmeoperasjoner for voksne har økt betydelig i Norge de siste årene, fra 24 inngrep i 2003 til 1 890 i 2012. Familiebasert atferdsbehandling har vist seg å være et lovende behandlingstilbud for barn og unge med alvorlig overvekt. Spesialpoliklinikker som tilbyr denne behandlingen, mangler i dag ressurser til å gi tilstrekkelig opplæring av helsesøstre og andre helsearbeidere i primærhelsetjenesten. Dette går utover kvaliteten, helheten og effekten på behandlingen. Ressursmangel hindrer spesialisthelsetjenesten i å gi kompetanseheving til kommunene for tidlig intervenering og forebygging av sykelig overvekt, spesielt blant barn og unge.
Vil statsråden sørge for en finansiering som sikrer alvorlig overvektige barn og unge et godt og helhetlig behandlingstilbud, og styrke det forebyggende arbeidet?

Les hele debatten