Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2014-2015)
Om strategi for å få etablering av store grønne datasentre i Norge, med henvisning til at vi går mot et kraftoverskudd som må brukes til grønn omstilling
Datert: 23.04.2015
Besvart: 26.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vi går mot et kraftoverskudd som må brukes til grønn omstilling. Mye av kraften er subsidiert av sertifikatmarkedet, og da er det ekstra viktig at vi tar kraften i bruk. Fossil energi må erstattes av fornybar kraft, og vi må skape nye grønne arbeidsplasser. En viktig og voksende næring er grønne datasentre. De globale mengder med data dobler seg hvert annet år. I Europa er det ventet et behov for minst 60, kanskje opp mot 200 nye store sentre innen 2020. Apple valgte Danmark, og i Sverige er Facebooks etablering av et nytt stort datasenter i landet beregnet å gi verdiskapning for 9 mrd. svenske kroner. Det er samtidig anslått å skape 4 500 nye arbeidsplasser. Redusert elavgift, etablering av fiberkabel til Tyskland og Storbritannia og offensiv nasjonal markedsføring er viktig for at Norge skal få del i denne verdiskapningen.
Hva er statsrådens strategi for å få etablering av store grønne datasentre også i Norge?

Les hele debatten