Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 79 (2014-2015)
Om å bekjempe ulovlig kapitalflukt fra u-land og fremvoksende industriland ved å innføre åpenhetskrav i utvidet land-for-land-rapportering, som vil synliggjøre uønsket skattetilpasning
Datert: 08.05.2015
Besvart: 05.06.2015 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Utviklings- og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for 6 600 mrd. USD i ulovlig kapitalflukt. Kapitalflukten i perioden økte med gjennomsnittlig 9,4 pst. per år, dobbelt så raskt som BNP globalt. Tall fra IMF viser at noen land taper opp mot 15 pst. i skatteinntekter. International Bar Association mener at handlinger fra jurisdiksjoner som "oppmuntrer til eller tilrettelegger for misbruk av skatteregler, kan utgjøre et brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser". Når selskaper betaler for lite skatt, må vanlige folk betale mer. Norske bedrifter, arbeidstakere og investorer er taperne. Utvidet land-for-land-rapportering vil synliggjøre uønsket skattetilpasning ved at inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet.
Vil regjeringen bekjempe problemet og innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering?

Les hele debatten