Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2015-2016)
Om hvilken rolle Stortinget kan spille i det videre arbeidet med FNs bærekraftsmål, og hvilket samarbeid med Stortinget statsministeren vil legge opp til
Datert: 23.10.2015
Besvart: 17.11.2015 av statsminister Erna Solberg

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): FNs bærekraftsmål ble vedtatt 25. september. Bærekraftsmålene stiller enda høyere krav til FNs medlemsland enn det tusenårsmålene gjorde for 15 år siden. Den norske regjeringen ønsket mer forpliktende formuleringer knyttet til menneskerettigheter og godt styresett. Dette kom ikke med, men målene sier at man skal fremme effektive og ansvarlige institusjoner på alle nivåer. Stortinget er den viktigste arenaen for politikkutvikling i vårt land. Bærekraftsmålene peker frem mot 2030 og må forankres i de politiske partienes langsiktige arbeid. For Stortingets arbeid internasjonalt vil det også utvilsomt være en fordel dersom vi i stor grad kan enes om målsettingene og innsatsen for å nå dem.
Hvilken rolle tenker statsministeren at Stortinget kan spille i det videre arbeidet med bærekraftsmålene, og hvilket samarbeid med Stortinget vil hun legge opp til?

Les hele debatten