Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 8 (2015-2016)
Om å sikre driften av de tre vernede skutene Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet, slik at de kan forbli seilende kulturminner
Datert: 17.11.2015
Besvart: 04.12.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Norges kystlinje tilsvarer avstanden sju ganger rundt ekvator. Havet og aktiviteter knyttet til hav og sjø har sterk kulturell forankring i Norge. Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet er gamle ærverdige skuter. Stortinget har gitt uttrykk for at disse er blant våre viktigste kulturskatter og at de fortrinnsvis skal operere som seilende kulturminner. De tre skutene våre sysselsetter totalt om lag 90 sjøfolk, med spesialkompetanse. Skutene har tidligere vært plassert under kulturdepartementets budsjettposter. Bevilgningene er flyttet til tippemiddelordningen. Alle skutene er vernet. Fullriggeren Sørlandet er vernet i verneklasse 1, det høyeste vernenivå.
Hvordan tenker statsråden at driften av disse tre skutene kan sikres, slik at de kan forbli seilende kulturminner og speile sjøfartens stolte historie også for framtidige generasjoner?

Les hele debatten