Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2015-2016)
Om å skape framtidens næringsliv og legge til rette for entreprenørskap og nyskaping på alle nivåer, slik at vi kan løse de store utfordringene Norge står overfor
Datert: 10.02.2016
Besvart: 15.03.2016 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Norge står overfor en rekke store utfordringer. Vi ser at ledigheten stiger på grunn av nedgang i oljebransjen. Vi har mottatt en rekke flyktninger som skal inn i det norske arbeidsmarkedet, og overgangen til et klimanøytralt samfunn kommer til å kreve store omstillinger i norsk næringsliv. Alle disse utfordringene krever at vi som nasjon løfter frem gründere og verdsetter gründerskap og innovasjon mye høyere enn det vi gjør i dag.
Hvordan vil statsministeren skape framtidens næringsliv og legge til rette for entreprenørskap og nyskaping på alle nivåer i det store samfunnet, slik at vi kan løse de store utfordringene Norge står overfor?

Les hele debatten