Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2015-2016)
Om en strategi for at fødselsomsorgen i de store byene skal ha så høy kvalitet som mulig, og at fødsler planlagt på sykehus faktisk skjer på sykehus
Oversendt regjeringen: 25.04.2016
Besvart: 26.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse. Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn. I de store byene i dette landet er det mange fødende som dessverre ikke når frem til sykehuset når de skal føde, på grunn av plassmangel og avvisning, og det er mange fødende som verken behersker norsk eller som kjenner til norsk fødsels- og barselomsorg. Fulle sykehus og misforståelser på fødestuen bidrar ikke til å gi fødende den tryggheten og omsorgen de trenger.
Hvilken strategi har statsråden for at fødselsomsorgen i de store byene skal ha så høy kvalitet som mulig, og at fødsler som er planlagt på sykehus, faktisk skjer på sykehus?

Les hele debatten