Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)
Om å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale Sykehus til et samarbeid med tanke på etablering av "nye Aker lokalsykehus"
Datert: 07.02.2017
Besvart: 03.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale sykehus har tilkjennegitt interesse for å overta ansvaret for finansiering, utbygging og drift av 'nye Aker lokalsykehus'. Dette gir muligheter for rask etablering av det nye lokalsykehuset basert på langvarig avtale med Helse Sør-Øst. Det foreligger også muligheter for at Oslo flytter storbylegevakten til Aker. Oslo trenger ny legevakt, og en slik tjeneste tilbys best med tilknytning til et akuttsykehus. Kapitalen bak investeringene behøver ikke å komme fra staten. De to stiftelsene sier de har midler og styrke til å prosjektere, finansiere og bygge, og de har kompetanse på akkurat dette fra egen virksomhet.
Kan statsråden tenke seg å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg til et samarbeid med tanke på etablering av et nytt lokalsykehus i Oslo?

Les hele debatten