Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2016-2017)
Om hvorfor rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg utfases, når mange skoler ikke er inneklimagodkjente og gir elever helseplager
Datert: 26.04.2017
Besvart: 22.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mange barn i Norge går på offentlige skoler som ikke er inneklimagodkjente. Mange steder er det et stort etterslep på vedlikehold og rehabilitering av både skoler og svømmeanlegg. Rentekompensasjon for skolebygg og svømmeanlegg har hatt som formål å bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan ta opp rentefrie lån til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Kommuner/fylkeskommuner har fått en individuell investeringsramme som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Fra og med statsbudsjettet for 2017 har regjeringen besluttet å utfase rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg. Helsedirektoratet oppga i august 2015 at de antok at omlag 230 000 norske barn ikke går på inneklimagodkjente skoler. Det fører til en rekke helseplager som hodepine, trøtthet og konsentrasjonsvansker.
Tar regjeringen denne utfordringen på alvor, og hvorfor skal rentekompensasjonsordningen avvikles?

Les hele debatten