Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2018-2019)
Om tiltak for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten som har utviklet seg i Oslo den siste tiden
Datert: 15.11.2018
Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Økningen i ungdomskriminalitet i Oslo sør og øst de siste to årene, samt utviklingen av enkelte gjengmiljøer, har preget oss alle og bidratt til usikkerhet blant innbyggerne. Jeg er glad for at justisministeren i september lanserte følgende fire tiltak i tillegg til en rekke andre justis- og integreringsrelaterte tiltak fra regjeringen den siste tiden:
- Vurdere forbud mot medlemskap i gjenger og rekruttering til dem.
- Gjøre det lettere å ta fra gjengmedlemmer pengene.
- Se om det stilles for mange krav til samtykke for å ilegge ungdomsstraff.
- Finne en ny type straff for kriminelle ungdommer som er strengere enn ungdomsstraff, uten å måtte sette ungdommene i fengsel.

Hva mer vil statsråden gjøre for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten vi har sett utvikle seg i Oslo den siste tiden?

Les hele debatten