Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 56 (2018-2019)
Om å stimulere til satsing på flytende havvind, som vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser, ha potensial for verdiskapende teknologieksport og representere en fornybar offshoreindustri
Datert: 10.04.2019
Besvart: 28.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Som verdens fremste offshorenasjon har Norge et enormt potensial for satsing på havvind. Flytende havvind gir mulighet til å kutte utslipp, samtidig som vi kan sikre at norsk offshoreleverandørindustri kan utvikle nye fornybarløsninger og ta en posisjon i et voksende verdensmarked. Norge har sterk kompetanse og tradisjon for maritime og offshore verdikjeder som enkelt kan overføres til fornybar offshoreindustri. Havvind vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser og ha potensial for verdiskapende teknologieksport. Det er behov for å få på plass effektive prosesser for utbygging av havvind og transmisjon av kraft, også på tvers av landegrensene.
Vil regjeringen stimulere til satsing på flytende havvind, blant annet gjennom å utarbeide en forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind, legge til rette for teknologiutvikling gjennom demoparker for havvind og bidra til kostnadsfall?

Les hele debatten