Interpellasjon fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

Interpellasjon nr. 6 (2019-2020)
Om å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige, og til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes
Datert: 17.10.2019
Besvart: 05.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Vi får en stadig mer klimavennlig bilpark og flere og flere utslippsfrie busser. Dette betyr mye for norske klimagassutslipp. Men det betyr lite for å skape grønne arbeidsplasser i Norge. Når vi nå bygger over 60 elektriske og hydrogendrevne ferjer, og norsk produksjon av fiskebåter med elektriske motorer er i full gang, har dette betydning både for norske klimagassutslipp og for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Der er for øvrig en båttype som enda ikke har funnet sin klimavennlige form, nemlig hurtigbåtene. Hurtigbåten slipper ut fire ganger så mye CO2 pr. passasjerkilometer som kortbanefly.
Hva vil statsråden og regjeringa gjøre for å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige og dessuten til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes?

Les hele debatten