Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)
Om økningen av antallet privatskoler i Norge de siste seks årene, og hva som gjøres for at disse nye skolene ikke skal trekke ressurser ut av fellesskolen
Datert: 17.01.2020
Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): De siste seks årene, hvor Høyre har hatt kunnskapsministeren, er det lagt ned 162 offentlige skoler i Norge. Samtidig er det innvilget oppstart av 65 nye privatskoler i landet. Kunnskapsministeren har også godkjent flere private skoler i tilfeller hvor kommunene har motsatt seg denne utviklingen. Denne privatiseringen av skolevesenet skjer i hele landet, og utviklingen er alarmerende fordi fellesskolen har hatt og burde også i fremtiden ha en trygg og sentral plass i Norge. I en tid hvor forskjellsutviklingen i samfunnet øker, er fellesskolen nøkkelen til at alle barn skal ha like muligheter til å lykkes. Sosialistisk Venstreparti er også redd for en utvikling hvor flere private skoler trekker ressurser ut av den offentlige skolen.
Kan statsråden redegjøre for om utviklingen med å gi et så stort antall nye private skoler plass i landet er en villet utvikling fra statsrådens side, er statsråden overhodet ikke redd for en utvikling hvor fellesskolen mister sin sentrale plass i landet, og hvordan arbeider statsråden for at ikke de mange nye private skolene skal trekke ressurser ut av fellesskolen?

Les hele debatten