Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2020-2021)
Om å gi krigsmassegravene i Trandumskogen status som nasjonalmonument, bidra til oppgradering av fasilitetene ved monumentet og legge til rette for formidling til besøkende og kommende generasjoner
Datert: 02.11.2020
Besvart: 17.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Ikke noe annet sted ble det under andre verdenskrig systematisk henrettet så mange nordmenn og allierte som i Trandumskogen. 173 nordmenn, 15 sovjetborgere og 6 briter ble i dyp hemmelighet henrettet i skogen, flere uten rettergang. De 18 massegravene ble også endelig hvileplass for 6 britiske soldater som skulle delta i tungtvannsaksjonen på Rjukan Trandumskogen ble formelt fredet av Riksantikvaren på frigjøringsdagen i år. Forsvarsforeninger og andre ildsjeler har over lang tid jobbet for at massegravene i Trandumskogen skal få status som nasjonalmonument, på samme måte som Akershus festning er blitt et nasjonalmonument for krigens ofre fra 1940 til 1945.

Vil statsråden ta initiativ til å gi Trandumskogen status som nasjonalmonument, samt bidra til en oppgradering av fasilitetene ved monumentet og legge til rette for økte muligheter for formidling til besøkende og kommende generasjoner?

Les hele debatten