Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og inkluderingsministeren ARI (1 - 20 av 151)
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2454 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 01.07.2024

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Besvart: 05.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hvis utlendingsmyndighetene mister statsborgerskapsbeviset til en utlending, hvem har da ansvaret for at statsborgerskapsbeviset kommer til rette igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2452 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 01.07.2024

  Besvart: 04.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Kan en fagforening stille krav til organisasjonsgraden blant bemanningsselskapets ansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2451 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 01.07.2024

  Besvart: 04.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Mener statsråden at bemanningsselskaper skal kunne kreve at de ansatte må melde seg inn og ut av ulike forbund, for å få muligheten til å jobbe, alt etter hvilket prosjekt de skal jobbe på?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2445 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 28.06.2024

  Besvart: 04.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Jeg viser til Arbeids- og sosialdepartementet tolkningsuttalelse når det gjelder likebehandling for ansatte i bemanningsforetak, jf. aml. § 10-12a. Er det, i lys av departementets egen tolkning, anledning for fagforeningene å stille slike krav som jeg her referer til, og hvis ikke; hva vil statsråden gjøre for å sikre at praksisen blir i henhold til lovverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2437 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 28.06.2024

  Besvart: 05.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Mange i landbruket frykter nå at deres avlinger i år vil gå tapt på grunn av mangel på sesongarbeidere. Mangelen skyldes primært de nye og ufleksible kravene til bemanningsbyråer av 1. januar 2023. Regjeringen har tidligere unntatt landbruket fra de negative konsekvensene av egen politikk, men det kan se ut til at regjeringen i implementeringen denne gangen har klart å dra med seg landbruket i dragsuget likevel. Hva gjør statsråden for å rydde opp i situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2408 (2023-2024)

  Innlevert: 25.06.2024

  Sendt: 25.06.2024

  Besvart: 27.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  De nye innleiereglene står i veien for viktig teknologiutvikling og næringsutvikling i Norge, har statsråden sett på hvordan endringene i innleiereglene kunne vært utformet for å hensynta behovene til høyteknologibedrifter som dem i norsk romfartsnæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2406 (2023-2024)

  Innlevert: 24.06.2024

  Sendt: 25.06.2024

  Besvart: 27.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hva gjør statsråden for å sikre at Nav er tilgjengelig i sommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2400 (2023-2024)

  Innlevert: 24.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 01.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Vil statsråden påse at tallet for hvor mye et sykefravær koster i Navs fraværskalkulator vil prisjusteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2389 (2023-2024)

  Innlevert: 23.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 27.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Når lovutvalget har levert sin utredning til statsråden, hvilken prosess blir det videre for å snarlig kunne sikre mennesker frihet fra æresvold, negativ sosialkontroll, tvangsekteskap osv., og hvordan ser statsråden for seg å konkret følge opp utvalgets anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2386 (2023-2024)

  Innlevert: 21.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 01.07.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hvilke konkrete grep gjør Nav for å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i egen etat, og hvor mange av etatens nyansettelser (i antall og andel) kommer fra denne gruppen (For sistnevnte ber jeg om en oversikt for hvert enkelt år i perioden 2018-2023)?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2381 (2023-2024)

  Innlevert: 21.06.2024

  Sendt: 24.06.2024

  Besvart: 27.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Kan ministeren redegjøre for hvorvidt hun ser på arbeidsmarkedsbedrifter som omfattet av velferdstjenestebegrepet, og hvordan hun eventuelt forholde seg til forslag til innstramminger ovenfor de kommersielle aktørene i bransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2352 (2023-2024)

  Innlevert: 20.06.2024

  Sendt: 20.06.2024

  Besvart: 26.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Er Arbeids- og inkluderingsministeren klar over at behandlingsmetodene NAV krever kan være skadelig for ME-syke, og I så fall: Hvorfor krever NAV at ME-syke sendes på rehabilitering der disse metodene anvendes, og kan ministeren garantere at NAV ikke skal avkreve ME-syke behandling som kan øke sykdomsbyrden?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2275 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Besvart: 17.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hvor mange mister AAP før de får behandlet sin søknad om uføretrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2273 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Besvart: 19.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Det er nå over 1 måned siden dette vedtaket ble fattet i Stortinget og i henhold til informasjon som er gjort tilgjengelig for undertegnede har ikke de det gjelder ikke hørt noe om ordningen. Hva er status i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2231 (2023-2024)

  Innlevert: 07.06.2024

  Sendt: 07.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Kan statsråden redegjøre for om det medfører riktighet når statsministeren uttaler at stortingsmeldingen om arbeidsmarkedspolitikk er utsatt til høsten, og i så fall, hvorfor ikke Stortinget ble varslet om dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2237 (2023-2024)

  Innlevert: 06.06.2024

  Sendt: 07.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hva er begrunnelsen for at par som har fått familiegjenforening ikke kan søke om sosialstønad?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2234 (2023-2024)

  Innlevert: 06.06.2024

  Sendt: 07.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Hvor vanlig er det av Nav yter økonomisk nødhjelp gjennom rekvisisjoner, og hva mener statsrådene er fordelene med å yte nødhjelp på denne måten framfor gjennom pengeutbetalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2212 (2023-2024)

  Innlevert: 05.06.2024

  Sendt: 05.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Stortinget vedtok i 2022 at den oppfølgingen for personer med utviklingshemming i varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O) skal være av varig karakter. Første vedtak ble gjort i starten av 2022. I statsbudsjettet for 2024 skrev regjeringen omsider at man tidlig i 2024 ville sende et forslag om nye regler på høring. Det har ikke skjedd, og jeg spør derfor, hva er status på oppfølgingen av vedtakene, hvordan vil regjeringen innrette den nye VTA-O-modellen, og når kan vi regne med at den vil bli iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2182 (2023-2024)

  Innlevert: 02.06.2024

  Sendt: 03.06.2024

  Besvart: 10.06.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Sosialhjelpsmottakere som mottar økonomisk støtte fra frivillige organisasjoner som for eksempel Kreftforeningen, har opplevd å få avkortning i sosialhjelpen lokalt. Kan statsråden bekrefte at intensjonen fra nasjonal veileder fra 2022, om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven blir fulgt opp i NAV-kontorene lokalt, og økonomisk støtte fra frivillige organisasjoner holdes utenfor når sosialhjelpen skal beregnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2023-2024)

  Innlevert: 24.05.2024

  Sendt: 24.05.2024

  Besvart: 30.05.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

  Er det en prioritert oppgave for regjeringen å etablere et NAV-ombud slik et enstemmig Storting har vedtatt?