Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Stoknes, Per Espen (1 - 20 av 47)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2506 (2020-2021)

  Innlevert: 18.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Besvart: 24.06.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Oslofjordens tilstand er kritisk, og regjeringen har sagt at det trengs ekstraordinære grep for å redde fjordmiljøet. Planene om en gigantisk ny molo ved Storsand som skal bygges med 385 000 m3 sprengmasser fra nytt løp i Oslofjordtunnelen vil være et nytt strømhindrende og forurensende inngrep. Vi vet at slike inngrep gir negative konsekvenser for økosystemet. Vestfjordens vanntilførsel er allerede begrenset. Vil dumping av sprengmasser i Drøbaksundet bli stanset hvis tiltaket har negative konsekvenser for Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2413 (2020-2021)

  Innlevert: 10.06.2021

  Sendt: 10.06.2021

  Besvart: 16.06.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvor mye penger bruker Equinor på reklame og påvirkningsarbeid i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2397 (2020-2021)

  Innlevert: 08.06.2021

  Sendt: 08.06.2021

  Besvart: 14.06.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Det er nylig dokumentert at det fremdeles foregår alvorlige lovbrudd og dyreplageri i norsk grisehold, som syke og skadde dyr som ikke får oppfølging, griser som vasser i sin egen avføring og purker som står så trangt at de ikke har mulighet til å snu seg rundt. Tiltakene bransjen gjennomførte etter NRK Brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens hemmelighet” fra 2019 har åpenbart ikke løst problemet. Mener statsråden, i lys av dette, at det bør opprettes et eget dyretilsyn som er uavhengig av Mattilsynet og landbruksdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2344 (2020-2021)

  Innlevert: 01.06.2021

  Sendt: 01.06.2021

  Besvart: 11.06.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Luftkvaliteten i Lillesand kommune, spesielt rundt Fyrusmoen industriområde, er sterkt preget av forurensing fra produksjon av silisiumkarbid på Fiven. Vil regjeringen kreve at tiltak som bedrer luftkvaliteten kommer på plass raskt, og er det aktuelt å stille opp med statlige midler som kan hjelpe Fiven med å redusere utslippene?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2340 (2020-2021)

  Innlevert: 31.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 07.06.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvordan vil statsråden sikre at eventuell mineralutvinning på sokkelen ikke bidrar til å ødelegge verdifulle økosystemer?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2323 (2020-2021)

  Innlevert: 28.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 08.06.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Basisforløpet i perspektivmeldingen legger til grunn en oljepris på 50 dollar per fat i 2050. IEAs rapport "Net Zero by 2050" legger til grunn 24 dollar per fat per fat i 2050. Hvilket klimamål legger regjeringen til grunn for forventet oljepris fram mot 2050 i basisforløpet i perspektivmeldingen, og mener statsråden det er grunn til å revurdere forventet oljepris i 2050 basert på IEAs nye rapport?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2242 (2020-2021)

  Innlevert: 20.05.2021

  Sendt: 21.05.2021

  Besvart: 28.05.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Når vil Norge oppheve portforbudet for fjørfe, slik England har gjort, eller lempe på reglene slik det blant annet er gjort i Sverige og Danmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2128 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Besvart: 11.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  I Storbritannia og nedover på kontinentet er ansvaret for kraftnett tilknyttet havvindinstallasjoner underlagt de nasjonale nettoperatørene. Er ministeren enig i at vår nasjonale nettoperatør skal ha det overordnede ansvaret for et nordsjønett knyttet til framtidige havvindutbygginger, og vil det tas initiativ til at det raskt blir satt ned en arbeidsgruppe i Statnett som kan starte opp arbeidet med en helhetlig utredning av et sammenhengende nordsjønett koblet mot våre naboland og deres havvindprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2089 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Har regjeringen i forbindelse med Nasjonalt transportplan vurdert mulighetene for, og effektiviseringsgevinsten av, en koordinert utbygging av store vei- og baneprosjekter og bredbåndsutbygging?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2020-2021)

  Innlevert: 26.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Storbritannia har nylig vedtatt et mål om 78 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2035. Landet har også ambisjoner om en installert kapasitet på 40 GW havvind innen 2030. Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få for norsk gasseksport og arbeidsplasser i olje- og gassnæringen hvis Storbritannia lykkes med sine klima- og fornybarmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden utrede eksportforbud, eksportavgift eller andre virkemidler for å redusere eksport av usortert husholdningsavfall, og dermed øke kommunenes incentiv til å redusere restavfallsmengden, og øke de norske avfallsforbrenningsanleggenes incentiv til å satse på karbonfangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1997 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 30.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvor stort areal (i km²) beslagla olje- og gassinstallasjoner på den norske sokkelen i 2020, og hvor store arealer er satt av totalt til olje- og gassutvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1871 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 19.04.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Befolkningen i Jemen risikerer omfattende hungersnød, etter mange år med konflikt og økonomisk krise, og landet har blitt svært hardt rammet av Covid 19-pandemien. FN fikk i mars i år under halvparten av de 33 milliarder kronene de mener trengs for å hindre en sultkatastrofe i Jemen. FNs generalsekretær kaller det "en dødsdom". Vil regjeringen ta til orde for en ekstrabevilgning til humanitær bistand i revidert nasjonalbudsjett, og ta internasjonalt lederskap for å sikre en ekstraordinær innsats for Jemen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1854 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 19.04.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Er utenriksministeren enig med sin amerikanske kollega i at Kina begår et folkemord mot uigurer og andre minoritetsgrupper i Xinjiang-regionen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:705 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvorfor har regjeringen gitt inntrykk av at gjennomføringen av motorveiprosjektet E18 vestkorridoren er endelig avgjort, når den eksterne kvalitetssikringen tilsier at velgerne vil kunne si sin mening i et stortingsvalg før eventuell byggestart?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:510 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 12.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Stortinget har vedtatt at klimautslippene i 2020 skal være 46,6-48,6 mill. tonn CO2. Leder i Energi- og miljøkomiteen Kjetil Stenseth (V) sa 3.12 til spørsmål om regjeringen bryter egne forpliktelser og løfter: «Frem mot 2020, så når vi ikke de målene som vi i fellesskap i Stortinget har satt». Statsråd Elvestuen sa samme dag at regjeringen ikke bryter klimaforliket. Kan statsministeren utvetydig avklare og begrunne om Norge når klimamålet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:507 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 06.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer grunnet for dårlig utnyttelse, samtidig som jordas fosforreservene tappes og fosforet får dårligere kvalitet. Gjennom å tenke sirkulærøkonomi kan Norge utnytte den fosforen vi allerede har. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene, gi bedre matsikkerhet, bidra til å nå målene i vannforskriften og ikke minst gi mulighet for økt inntjening i en grønn, framtidsrettet næring. Hvilke tiltak gjør regjeringa for å øke gjenvinningsgraden av fosfor i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2335 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 28.09.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Som følge av instruks om berostillelse, uthules norske statsborgeres rettigheter. På bakgrunn av en ubehandlet mistanke hos UDI, nektes norske statsborgere pass og å få bli gjenforent med sin familie. Dette gjelder rundt 670 norske statsborgere og deres familier. Hva er gjort, og hva gjenstår for at regjeringen fremmer forslag om å endre statsborgerskapsloven i henhold til anmodningsvedtak fattet av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2334 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 01.10.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Borgerstyrt/Brukerstyrt personlig assistanse(BPA)ble rettighetsfestet i 2015. En stor del av målgruppen for BPA får fortsatt ikke et fullverdig tilbud. Helseminister Bent Høie ba i februar 2017 kommunene følge opp rettighetsfestingen av BPA på en bedre måte. Lite bedring har skjedd og stortingsflertallet vil ikke finansiere BPA over folketrygden sammen med andre rettighetsbaserte ordninger. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre hele BPA målgruppen raskt får sine rettigheter oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  I St.prp. nr 1 (2017-2018) informeres det om at Lundin jobber med alternative løsninger for å dekke varmebehovet etter at løsningen med kraft fra land er på plass. Stortinget skal orienteres på egnet måte. Kan statsråden garantere at det kun er to alternative løsninger det jobbes med fremover, nemlig en gasskjel og elkjel, slik at begge gassturbiner på Grieg-feltet stenges ned som forutsatt av Stortinget?