Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:248 (1998-99)
Innlevert: 14.04.1999
Sendt: 15.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Rørosbanen er en viktig jernbaneforbindelse mellom Trondheim og Oslo. På strekningen Hamar-Røros-Trondheim går i dag svært gammelt materiell. Antall avganger pr. dag har også blitt færre de siste årene. Kan samfedselsministeren gi svar på når nytt togmateriell vil bli satt inn på Rørosbanen, og vil det i forbindelse med nytt materiell foretas forbedringer i frekvensen på Rørosbanen?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Togtilbudet på Rørosbanen inngår i statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA, og det er i gjeldende rammeavtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB for perioden 1998-2001 tatt høyde for en investering i nytt diesel lettogmateriell på Rørosbanen, som planlegges satt i drift sommeren 2000. Det nye materiellet vil være utstyrt med krengefunksjon.

Følgende endringer i reisetid og antall avganger lå i 1997 til grunn for beslutningen om nytt materiell:

Økt antall avganger Redusert reisetid

Hamar - Rena 3 7 min.

Hamar - Røros Ingen 25 min.

Hamar - Trondheim Ingen 45 min.Fra 1997 frem til 1999 har det vært en gradvis innføring av den nye driftsmodellen ved at de gjennomgående togene mellom Trondheim og Oslo er erstattet med flere avganger i Østerdalen enn tidligere. Parallelt med dette har Hedmark fylkeskommune lagt til rette for en bedre samordning mot det øvrige kollektivtransporttilbudet i fylket.

Kombinert med åpningen av Romeriksporten, som i seg selv gir kortere reisetid mellom Hamar og Oslo, vil innsettingen av det nye krengetogmateriellet på Rørosbanen fremstå som et bedre tilbud for befolkningen i Østerdalen enn i dag. Arbeidet med den endelige rutemodellen for Rørosbanen vil bli gjennomført i nært samarbeid med Hedmark fylkeskommune.