Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:392 (1998-99)
Innlevert: 09.09.1999
Sendt: 09.09.1999
Besvart: 15.09.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): I Glåmdalen 3. september uttaler statssekretær Per Olav Lundteigen at det er andre grunner til APs rovdyrpolitikk enn det som blir sagt åpent.
Hensikten fra AP skal ifølge Lundteigen være å fjerne de små kostbare saueflokkene, det går utover befolkningen og vil ha betydning for neste EU valg.
Har kommunalministeren og leder av Senterpartiet den samme oppfatningen av AP's bakgrunn for rovdyrpolitikken?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Rovdyrproblematikken sorterer under miljøvernministerens og delvis landbruksministerens ansvarsområder. I egenskap av kommunal- og regionalminister finner jeg det derfor ikke korrekt å gå nærmere inn på stortingsrepresentant Grethe G. Fossums spørsmål. Jeg har imidlertid i egenskap av leder av Senterpartiet oppfatninger om Arbeiderpartiets rovdyrpolitikk. Spørsmål om dette er det naturlig å besvare i andre sammenhenger enn innenfor rammen av ordningen med spørsmål til skriftlig besvarelse, jfr. Stortingets forretningsorden § 52.