Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:302 (1999-2000)
Innlevert: 05.05.2000
Sendt: 05.05.2000
Besvart: 12.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): For andre gang på kort tid har Statens vegvesen i Nord Trøndelag tapt en sak vedr. mangeårig bruk av vikar/midlertidige tilsettinger. Sakene endte med fast tilsettelse, etterbetaling og erstatning. Det er også kjent at det finnes flere lignende saker, bla en sak i Rogaland, hvor en ansatt tilsammen i løpet av 6 - 7 år har arbeidet ca 4 årsverk. Også her vurderes det rettsak. Kan statsråden sørge for at Statens vegvesen pålegges å rydde opp i disse ulovligheter nasjonalt, slik at flere rettsaker kan unngås ?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Tjenestemannsloven gir som kjent anledning til midlertidige tilsettinger, men da på nærmere gitte vilkår. I en så stor etat som Statens vegvesen vil det til enhver tid være mange midlertidig tilsatte. Pr. midten av april var noe i overkant av 700 personer registrert som tilsatt i midlertidig stilling. Det vil da neppe være til å unngå at det i enkelttilfelle kan oppstå diskusjon og uenighet om lovens vilkår for midlertidighet er til stede. Løses ikke disse sakene i minnelighet, vil et mulig utfall være at domstolene bringes inn og avgjør saken utfra de konkrete opplysninger i saken.

Det påhviler vegdirektør og vegsjefer et klart ansvar for at gjeldende regler - også når det gjelder midlertidig tilsetting - blir fulgt. Jeg føler meg overbevist om at Vegvesenet tar alvorlig de domstolsavgjørelser representanten Langeland viser til og setter alt inn på å unngå tilsvarende i fremtiden.