Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:358 (2002-2003)
Innlevert: 28.02.2003
Sendt: 28.02.2003
Besvart: 06.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil justisministeren foreta ekstraordinære grep for å skape flere varetektsplasser?

Begrunnelse

Igjen rapporteres det om betydelig press på kriminalomsorgen. I Oslo er varetektsituasjonen i full krise. Seriekriminelle løslates fordi det ikke er plass. Justisministeren har vært klar over situasjonen i lang tid. Forslag om ekstra bevilgninger i de to siste statsbudsjettene er stemt ned av regjeringspartiene. Noe må åpenbart gjøres for ikke å svekke tilliten til rettssystemet og for å forhindre økt kriminalitet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I løpet av første halvår i år vil kriminalomsorgen bedre varetektssituasjonen. Følgende tiltak er allerede gjennomført eller planlagt gjennomført i løpet av første halvår 2003:

- 15 lukkede varetektsplasser ved Ullersmo fengsel tatt i bruk fra 1. mars 2003.

- 6 nye dubleringer ved Bergen fengsel fra 1. april 2003.

- 40 celler frigis i Oslo fengsel i mars/april.

- 6 ekstra lukkede plasser er tatt i bruk i Skien fengsel.

- 11 lukkede plasser er frigjort i Trondheim fengsel fra årsskiftet.

Dette utgjør til sammen 78 soningsplasser innen første halvår. I januar i år ble det i tillegg gjennomført totalt 26 dubleringer ved ulike fengsler for å avhjelpe situasjonen. Eventuelle ytterligere tiltak vil bli vurdert i tilknytning til den ordinære budsjettprosessen.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning vil i samarbeid med Politidirektoratet sørge for at kommunikasjon og rutiner mellom politiet og kriminalomsorgen fungerer best mulig slik at situasjoner som beskrevet i pressen med løslatelse av seriekriminelle kan unngås.