Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:756 (2002-2003)
Innlevert: 08.09.2003
Sendt: 09.09.2003
Besvart: 15.09.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Ble det i forbindelse med "Alexander L. Kielland"-ulykken utbetalt midler fra Statens petroleumsforsikringsfond?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Det ble ikke utbetalt midler fra Statens petroleumsforsikringsfond i forbindelse med denne ulykken.

"Alexander Kielland"-ulykken fant sted 27. mars 1980. På den tiden var ikke Statens petroleumsforsikringsfond opprettet. Dette skjedde først i forbindelse med "oljeforliket" i 1985 der Statoils andeler i felt, utvinningstillatelser og infrastruktur ble splittet i en direkte økonomisk andel til staten (Statens direkte økonomiske engasjement - SDØE) og en andel til Statoil.

Staten bevilget imidlertid midler i forbindelse med "Alexander Kielland"-ulykken: I behandlingen av St.prp. nr. 37 (1981-82) Om bevilgning av 15 mill. kr under Kap. 832 "Alexander Kielland" Post 70 Tilskott for terminen 1981 vedtok Stortinget å bevilge 15 mill. kr til planlegging og snuoperasjon av "Alexander Kielland". Videre vedtok Stortinget i saldert budsjett 1983 å bevilge ytterligere 13,5 mill. kr til planlegging og snuoperasjon av "Alexander Kielland".