Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:666 (2003-2004)
Innlevert: 07.05.2004
Sendt: 10.05.2004
Besvart: 21.05.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Forskningsrådets tidligere leder, Christian Hambro, har sagt opp sin stilling og fått med seg en rundhåndet sluttpakke, som blant annet inneholder full lønn til 2010 og 75 pst. av sin lønn i nye 3 år pluss andre økonomiske goder. Styreleder Stene-Larsen bekrefter i VG 7. mai at avtalen "kan virke urimelig god".
Kan statsråden gjøre rede for hvorfor man har inngått en sluttavtale på så urimelig gode vilkår, og om hun mener det finnes noen rimelighet i vilkårene sammenlignet med andre som sier opp sin stilling i staten?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I henhold til vedtektene er det hovedstyret i Forskningsrådet som ansetter administrerende direktør og fastsetter direktørens lønn. Ansvaret for Christian Hambros sluttavtale ligger dermed i hovedstyret. Kontrakten som ble inngått for hans andre åremålsperiode med virkning fra 1. februar 2001, ble imidlertid forhandlet fram av et tidligere hovedstyre. Hovedelementene i avtalen er derfor lagt av et annet hovedstyre og under en annen regjering enn den sittende.

Et nytt vilkår som ble føyd til i sluttavtalen av det nåværende hovedstyret, er at Hambro gis lønn som om han står åremålet ut. Han oppebærer dermed sin direktørlønn for ordinær åremålsperiode fram til 2007 og i de påfølgende 3 år. Denne tilføyelsen ble vurdert og funnet rimelig av det nye hovedstyret. Avtalen innebærer for øvrig at Hambro fortsatt er ansatt i Forskningsrådet og skal arbeide for den lønn han mottar. Inntekter som opptjenes som advokat eller fra annet arbeid, går til fradrag i lønnen fra Forskningsrådet.

Ansatte i Forskningsrådet følger ikke tjenestemannsloven, men er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser for ansettelse. På bakgrunn av denne saken vil jeg likevel kreve at Forskningsrådet ved ansettelse av administrerende direktør går over til en kontrakt bygget på prinsippene for og vilkårene i statlige lederlønnskontrakter.