Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:373 (2004-2005)
Innlevert: 13.01.2005
Sendt: 13.01.2005
Besvart: 20.01.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Utenriksdepartementet vil legge ned det norske representasjonskontoret på Gaza for å spare 500 000 kr. Samtidig trengs internasjonale vitner og tilstedeværelse mer enn noen sinne på Gaza. Tapet av de nordiske og canadiske representasjonen er alvorlig for et stadig mer isolert folk. Manglende bevegelsesfrihet for palestinere gjør UDs beslutningen om nedleggelsen av kontoret uforståelig. Det er viktig å opprettholde den norske lytteposten på Gaza.
Hvorfor mener utenriksministeren at Norge ikke har råd til å opprettholde det norske representasjonskontoret?

Begrunnelse

Norges rolle som leder av giverlandsgruppen gir Norge et ansvar for å følge utviklingen i de palestinske områdene nøye. Gaza er isolert og omgitt av den israelske okkupasjonshæren. Gaza har det siste året flere ganger blitt stengt av det israelske militæret og utsatt for israelske krigshandlinger.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Det norske representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter har siden 1999 ligget i Al Ram på Vestbredden. Kontoret er ansvarlig for Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza. Norsk utsendt personell ved dette kontoret har siden 1999 ivaretatt kontakten med lokale myndigheter og befolkningen i Gaza gjennom regelmessige besøk dit.

Siden 1999 har det lokale kontoret i Gaza vært bemannet med tre palestinere. Det har ivaretatt kun støttefunksjoner for personellet fra kontoret i Al Ram som har vært på besøk og ved å ta imot visumsøknader og lignende for videreformidling.

Norge har med andre ord ikke hatt utsendte representanter ved Gaza-kontoret i denne perioden. Kontoret har dermed ikke representert internasjonal tilstedeværelse eller fungert som norsk lyttepost, slik det hevdes i spørsmålet. Disse funksjonene har vært ivaretatt fra Vestbredden.

Utenriksdepartementet vurderer jevnlig hvordan representasjonene bør være i de enkelte regioner og land. Min konklusjon har vært, og er, at det ikke er grunnlag for å opprettholde et eget kontor i Gaza for å håndtere disse forannevnte oppgavene.

Det er internasjonal tilstedeværelse i Gaza i form av FN-kontorer og bistandsorganisasjoner. Vi har valgt å inngå et samarbeid med UNDPs kontor der. En egen kontaktperson ved dette kontoret har ansvar for å bistå Norge med å besvare og videreformidle henvendelser fra publikum, ta imot visumsøknader og legge til rette for de jevnlige besøk fra representasjonskontorets side.

Også Sverige, Danmark og Canada har en tilsvarende ordning med UNDP for sin tilstedeværelse i Gaza. Palestinske myndigheter er innforstått med denne måten å organisere vårt nærvær på.

I likhet med tidligere praksis vil det være lokalt ansatte palestinere som tar imot henvendelser fra publikum. Og i likhet med tidligere vil disse bli videreformidlet enten til representasjonskontoret på Vestbredden eller til ambassaden i Tel Aviv. Fra vår side vil de samme tjenester og den samme tilgjengelighet overfor lokalbefolkningen bli tilbudt som vi har hatt siden 1999. Siden ordningen er ny vil vi i tiden fremover informere om dette til alle relevante miljøer i Gaza.

Jeg er helt enig med representanten Haga i behovet for å holde på den internasjonale oppmerksomheten omkring utviklingen i de okkuperte områdene. Fra norsk side vil representasjonskontoret fortsatt ha hyppig og jevnlig kontakt med lokale representanter og foreta regelmessige besøk i Gaza.