Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:56 (2005-2006)
Innlevert: 25.10.2005
Sendt: 25.10.2005
Besvart: 01.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I Aftenposten 24. oktober slår statsråden fast at Norge over tid skal være selvforsynt med kraft. I dag har Norge et underskudd på elektrisk kraft i et år med normale nedbør- og temperaturforhold.
Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk slik at statsrådens ønske om at Norge skal være selvforsynt med kraft skal oppfylles, og hvor store mengder ny elektrisk kraft mener statsråden at de enkelte tiltakene fra Regjeringen vil bidra med i et år med normal temperatur og nedbør?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Tilstrekkelig tilgang på energi og en sikker energiforsyning er viktig for folk flest i hverdagen, og for verdiskaping og arbeidsplasser.

Regjeringens strategi for å oppnå en sikker og god energiforsyning er nedfelt i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsning på nye miljøvennlige energiformer. Dette innebærer blant annet å utnytte potensialet som ligger i opprustning av eksisterende vannkraftverk og å stimulere til utbygging av små-, mini-, og mikrokraftverk. Norge har også et stort potensial for nye fornybare energikilder som vind, bioenergi, sol, bølge og tidevannskraft. Gjennom økte mål for energiomleggingen som skjer i regi av Enova, vil Regjeringen legge til rette for en større utnyttelse av disse ressursene. Regjeringen vil også legge til rette for økt miljøvennlig bruk av naturgass. Det er i tillegg viktig å fortsette arbeidet med å bedre overføringskapasiteten i Norge.

I vannkraftlandet Norge er det spesielt år med lite tilsig til magasinene som er utfordringen. Det er derfor viktig med en variert produksjon. Økt produksjon basert på ulike ressurser, sammen med en styrket satsning på energieffektivisering og et fortsatt arbeid med å utbedre kraftnettet, vil bidra til å bedre kraftbalansen i Norge og sørge for et sikrere, mer variert og miljøvennlig kraftsystem.