Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:216 (2005-2006)
Innlevert: 02.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 12.12.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden uttalte i Aftenposten 30. november 2005 at hun på ingen måte vil utelukke petroleumsfrie soner i Barentshavet. På SVs nettsider står forvaltningsplanen omtalt som "verneplanen". Regjeringen har lovet at den 19. konsesjonsrunde vil gå som planlagt i første kvartal 2006. Stortinget vil tidligst kunne behandle forvaltningsplanen i andre kvartal 2006.
Kan statsråden garantere at tildelte leteområder i 19. runde ikke risikerer å bli vernet når Stortinget i etterkant behandler forvaltningsplanen?

Begrunnelse

Soria Moria-erklæringen sier at Stortinget skal behandle forvaltningsplanen, men den blir tidligst behandlet av Stortinget i 2. kvartal, altså minst et kvartal etter at 19. konsesjonsrunde skal være ferdig.
På SVs nettsider (http://www.sv.no/partiet/landsstyret/nyheter/dbaFile97700.html) står det følgende:

"Synet av petroleumsglade herrer øker kamplysten hos meg, fortalte miljøvernminister Helen Bjørnøy til SVs første landstyremøte etter at de overtok Miljøverndepartementet. Hun lovet at verneplanen for Barentshavet skulle være klar i løpet av våren 2006."

Det er for øvrig betenkelig at statsrådens parti omtaler den helhetlige forvaltningsplanen som "verneplanen". Statsråden må gjerne kommentere hva slik karakteristikk av planen betyr for planens troverdighet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til spørsmål nr. 216 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen. Jeg viser videre til mitt svar av 21. november 2005 på spørsmål nr. 128 fra samme representant.

Forberedelsen av de to sakene helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde foregår parallelt. Regjeringen vil, som tidligere opplyst i svar på spørsmål nr. 128, påse den nødvendige samordning mellom helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde innenfor rammene som er lagt i Soria Moria-erklæringen. Dette vil bli samordnet før forvaltningsplanen legges fram for Stortinget.