Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:364 (2005-2006)
Innlevert: 18.01.2006
Sendt: 19.01.2006
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 30.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden følge opp Stortingets vedtak fra mai 2002, og sørge for at det snarlig etableres redningshelikopterbase i Florø?

Begrunnelse

Statsråden har hele tiden signalisert at hun i liket med den Bondevik II-regjeringen og Høyre ønsker å få en slik base i Florø raskt. Senest i Firdaposten 5. januar i år er dette gjentatt fra statsråden. Det er imidlertid signaler fra annet hold som gir grunn til å frykte at Stoltenberg-regjeringen ønsker å legge saken på is.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ble overført fra fornyings- og administrasjonsministeren.

Stortinget gav i Innst. S. nr. 156 (2001-2002) om redningshelikoptertjenesten i fremtiden, føring på at det skulle etableres en ny redningshelikopterbase i Florø. Driften av denne basen skulle sette ut på anbud. Bondevik II-regjeringen lyste ut en prekvalifisering i hele EØS-området, som første trinn i en anbudsprosess for utvelgelse av sivil operatør til driften av redningshelikopterbasen i Florø. Bondevik II-regjeringen la imidlertid ikke inn midler på statsbudsjettet for 2006 for etablering av basen.

Regjeringen vil i første halvdel av 2006 foreta en avklaring i forhold videre til fremdrift vedrørende opprettelse av sivil redningshelikopter base i Florø.