Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:636 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Da avgiften på sigarer ble økt sist var begrunnelsen at avgiften på alle røykeprodukter burde være lik. Denne avgiften er nå 1,84 kr pr. gram. Dessverre hevdes det fra tollvesenet at hele pakkens vekt skal ilegges denne avgiften, inklusiv emballasje og fraktemballasje. Tobakksavgiften for sigaretter er fast pr. sigarett.
Hvorfor skal de ulike tobakksproduktene forskjellsbehandles, og mener statsråden det er riktig at papp og trevirke skal fortolles som tobakk?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse om at etter stortingsvedtaket om avgift på tobakkvarer § 1 første ledd litra b skal det for sigarer i 2006 betales 1,84 kr pr. gram av pakningens nettovekt, jf. også forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 3-1-2. Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

Det er altså ikke riktig at det skal betales avgift på emballasje til sigarer.