Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:914 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 31.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at byggingen av en ny kunsthøgskole i Bergen ikke blir utsatt?

Begrunnelse

I dag driver Kunsthøgskolen i Bergen i seks ulike lokaler, Fra C. Sundts gate i nord til Strømgaten i sør. Det har lenge vært jobbet for å få til en samlokalisering av skolen i Møllendal. Det ble derfor arrangert en arkitektkonkurranse hvor arkitektfirmaet Snøhettas prosjekt vant.
Snøhettas vinnerprosjekt for Kunsthøgskolen ble godt mottatt i Bergen. Prosjektet ble ansett som et viktig signalbygg for fremtiden, og av stor betydning for byen innenfor den områdesatsing med fokus på kreativ virksomhet som nå pågår i dette området. Bergen kommune har etter at konkurransejuryens beslutning forelå i fjor lagt ned betydelig arbeid i å omarbeide det forslag til kommunedelplan som inngikk i grunnlaget for konkurransen til å samsvare med det valgte vinnerprosjektet, som avvek vesentlig fra planforslaget.
Nå er det imidlertid blitt kjent at Statsbygg gir opp planene om å realisere vinnerutkastet, fordi de mener de ikke vil klare å realisere prosjektet innenfor budsjettrammene. Statsbygg vil derfor arrangere en ny arkitektkonkurranse høsten 2006. I juryen som utpekte Snøhettas ambisiøse prosjekt som vinner var prosjektøkonomisk kompetanse godt representert. Ekstraordinære kostnader forbundet med gjennomføring av ukonvensjonelle løsninger i prosjektet burde derfor ikke komme som noen overraskelse.
Dermed risikerer prosjektet en utsettelse på minst tre år og en ny kunsthøyskole vil ikke kunne stå ferdig før tidligst i 2012. Dette er svært ødeleggende for motivasjonen, og vil bli svært krevende for skolen.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Representanten Dåvøy stiller spørsmål om jeg vil gjøre noe for å sikre at byggingen av ny kunsthøgskole i Bergen ikke blir utsatt. I begrunnelsen vises det til at kunsthøgskolen ligger spredt rundt i Bergen, og at det lenge har vært arbeidet for en samlokalisering.

Statsbygg har på oppdrag fra departementet arbeidet med spørsmålet om samlokalisering av Kunsthøgskolen i Bergen siden slutten av 80-tallet. Statsbygg har i samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen vurdert en rekke ulike plasseringer av en samlet kunsthøgskole, og er kommet til at en plassering ved Møllendal oppfyller de fleste av de kriterier skolen har ønsket Skisseprosjektet som ble framlagt har imidlertid en så høy kostnad at jeg ikke fant å kunne gå videre med konseptet, eller fremme det for Regjeringen, uten en betydelig reduksjon i kostnadene. Statsbygg er kommet til at dette ikke lar seg gjøre med det valgte konseptet, og har derfor besluttet å lyse ut en ny konkurranse. Etter planen vil denne bli avholdt høsten 2006.