Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:205 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er riktig informasjon til Stortinget vedrørende overføringen av ansvaret for enslige asylsøkerbarn til barnevernet, og har Regjeringen konkludert med hensyn til dette spørsmålet?

Begrunnelse

I Stortinget 8. november 2006 orienterte statsråd Bekkemellem at arbeidet med å overføre enslige asylsøkerbarn til barnevernet er "i full gang", men at man ikke hadde konkludert med hensyn til dette spørsmålet ennå.
I Stortinget 15. november gav statsminister Stoltenberg inntrykk av at Regjeringen hadde konkludert med hensyn til dette spørsmålet.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Situasjonen er slik som statsministeren redegjorde for i Stortinget den 15. november 2006.

Regjeringen har blitt enige med regjeringspartiene på Stortinget om å foreslå økte bevilgninger, slik at barnevernet kan ta over ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra høsten 2007. Det arbeides nå med å legge til rette for overføringen og med å få på plass et bo- og omsorgssenter under det statlige barnevernet.