Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:406 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 09.01.2007
Besvart: 17.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta initiativ til tilleggsbevilgninger for å dekke kostnadene til opprydnings- og sikringsarbeidet i Hanekleivtunnelen slik at statens ansvar verken veltes over på bilistene, eller medfører ekstra belastning på et fra før lavt nivå på statens bevilgninger til riksveiinvesteringer?

Begrunnelse

Det langvarige opprydnings- og sikringsarbeidet etter hendelsen i Hanekleivtunnelen på E18 må antas å koste store summer. Staten er selvassurandør i et slikt tilfelle, og sitter selv med den økonomiske risikoen. Det er svært uheldig om staten i en slik situasjon belaster bilistene ved å dekke kostnadene via bompengeinnkrevingen, eller at kostnadene belaster et fra før utilstrekkelig nivå på bevilgningene til viktige stamveier. Det er behov for en avklaring, og for at staten tar sitt økonomiske ansvar for hendelsen på en måte som holder de veifarende økonomisk skadesløse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kostnadene ved å utbedre Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold etter raset 1. juledag 2006 forutsettes finansiert med statlige midler og ikke bompenger. Jeg vil gi Stortinget en nærmere redegjørelse vedrørende raset etter at saken er undersøkt og vurdert. Kostnader ved opprydning og sikring vil inngå i redegjørelsen.