Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1079 (2006-2007)
Innlevert: 23.05.2007
Sendt: 24.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den nye tilskuddsordningen skulle blant annet bidra til at nye metoder ble tatt i bruk i voksenopplæringa. IKT-basert norskopplæring gir mulighet for større klasser i deler av undervisningen, flere timer pr. semester, færre permisjoner osv. Staten har bidratt til å finansiere utviklingen av det internettbaserte opplæringsverktøyet Migranorsk.
Hva gjør departementet for at denne type opplæring kan tilbys på norge.no, slik at alle kan benytte seg av den, uavhengig av tid og sted?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Staten har bidratt aktivt til utvikling av IKT-baserte læremidler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I tillegg er det utviklet og spredt kunnskap om betydningen av IKT-baserte læremidler i norskopplæringen. IKT-baserte læremidler vil bidra til større fleksibilitet og bedre individuell tilrettelegging.

Rambøll Management AS har fått i oppdrag å evaluere kommunenes implementering av ordningen med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Som en del av denne evalueringen vil også kommunenes bruk av IKT-basert opplæring og fjernundervisning bli kartlagt.

Nettbaserte opplæringsprogram/læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere utvikles normalt ut fra kommersielle interesser på lik linje med andre læremidler. Det er ikke uvanlig at staten går inn og gir økonomisk støtte til utvikling av et læremiddel som det er behov for i samfunnet. Staten eier ikke rettighetene knyttet til et læremiddel selv om staten har bidratt til utviklingen av det. Introduksjonsloven bestemmer for øvrig at læremidler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal være gratis for den enkelte deltaker. Det er den enkelte kommune som skal sørge for gratis læremidler.

Vi har ikke tidligere vurdert å gjøre IKT-baserte læremidler for norskopplæringen gratis tilgjengelig på norge.no. Dette er et interessant innspill. Før jeg kan ta stilling til det, må departementet utrede de økonomiske og juridiske aspektene ved et slikt tiltak. Dette gjelder både i forhold til allerede utviklede læremidler og ved nye anbud for utvikling av nye læremidler.