Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:244 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 19.11.2007
Besvart: 26.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Det bør være en prioritert oppgave fra Regjeringen å sikre at norske interesser i Tunisia ikke blir skadelidende som følge av nedleggelsen av ambassaden i Tunis.
Hvordan vil Regjeringen ivareta norske interesser i Tunisia i fremtiden?

Begrunnelse

Tunisia har en av de mest dynamiske økonomiene på det afrikanske kontinentet. Regjeringen i Tunis fjerner gradvis handelsbarrierene mot EU og Norge, man øker privatiseringen for å få ned offentlige utgifter, man søker aktivt etter utenlandsk investeringskapital og det jobbes iherdig med å redusere handelsunderskuddet. President Zine El Abidine Ben Ali er meget populær blant befolkningen og sammenlignet med nabolandet Libya, oppnår Tunisia en bedre score på Freedomhouse sin demokratiindeks.
Landet opplever en formidabel, årlig økonomisk vekst på rundt seks prosent. Mye av denne veksten kommer fra turistindustrien. I løpet av 2005 dro 18 711 norske turister til Tunisia. Tunisias tidligere Charge d' Affaires i Norge, Nehrou El Arbi, mener det er potensial for å få dobbelt så mange nordmenn til å reise til landet.
På likestillingsområdet er Tunisia et foregangsland blant de muslimske landene. Landet har hatt slørforbud i offentlige stillinger i om lag 40 år. Kort tid etter frigjøringen i 1956 ble polygami avskaffet, det ble vedtatt et forbud mot tvangsekteskap, retten til øyeblikkelig skilsmisse ble fastslått og man fikk mulighet til å etablere særeie.
Tunisia er aktivt engasjert i rollen som medspiller i utviklingen av MENA-regionen (Midtøsten og Nord--Afrika). Samtidig er landets politiske orientering global og med sterke bånd til EU, USA og Vesten for øvrig.
Middelhavsdialogen i NATO ble lansert for å bidra til regional sikkerhet og stabilitet og for å oppnå bedre gjensidig forståelse mellom alliansepartnerne og dens støttespillere i middelhavsregionen. Tunisia var ett av landene som NATOs utenriksministre i 1995 inviterte til dialog med alliansen. Landet spiller i så måte en viktig rolle som kontaktpunkt mellom MENA-regionen og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt, og NATO spesielt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen foretar en løpende vurdering av hvordan vi på best mulig måte skal disponere gitte ressurser for å ivareta eksisterende og nye oppgaver og utfordringer som vår utenriksforvaltning stilles overfor. I en verden i stadig raskere endring er evne til omstilling og fleksibilitet av stadig økende betydning, for at vi skal kunne sette inn ressursene der det er størst behov for dem. Beslutningen om å flytte ambassaden i Tunis til Alger inngikk som ledd i denne løpende prosessen, og bygget på en totalvurdering av våre interesser i Nord-Afrika.

Regjeringen vil sørge for at norske interesser i Tunisia blir ivaretatt selv om vi ikke lenger har stedlig representasjon der. Vi vil fortsatt bistå norsk næringsliv, norske borgere, og på en forsvarlig måte håndtere saker i henhold til norsk utlendingslovgivning. I tillegg vil vi på vanlig måte holde kontakt med tunisiske myndigheter om bilaterale og internasjonale saker. Det minnes i denne forbindelse om at vår nyåpnede ambassade i Alger har ansvaret også for Tunisia og Libya, på samme måte som ambassaden i Tunis hadde ansvaret også for Algerie og Libya.

I tillegg til å ha styrket ambassaden i Alger med en ambassadesekretærstilling for bedre å kunne ivareta våre oppgaver i de tre landene, er Norge representert med en honorær generalkonsul i Tunisia. Det honorære generalkonsulatet har også en egen medarbeider, lønnet ved norske midler, som tar seg av de løpende konsulære saker. Når det gjelder det viktige og stadig mer omfattende arbeidet med saker i henhold til norsk utlendingslovgivning og Schengen-samarbeidet, har vi inngått samarbeid med den finske ambassaden i Tunis.