Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:932 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Dollarkursen har den siste tiden falt betydelig, og 1$ er nå verdt under 5 kroner. Dette er den laveste dollarkursen på nesten 30 år. En synkende dollarkurs og styrket krone vil skape store utfordringer for deler av norsk næringsliv. Dette gjelder spesielt for de som konkurrerer mot bedrifter som er lokalisert i USA.
Kan finansministeren gi et anslag på hvor mange norske konkurranseutsatte arbeidsplasser som kan være truet dersom dollarkursen holder seg på dagens lave nivå noen år fremover?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utviklingen i de konkurranseutsatte delene av norsk næringsliv avhenger av flere forhold, herunder av etterspørselen fra eksport- og hjemmemarkedene, utviklingen i utsalgspriser og priser på innsatsfaktorer, lønnsveksten og valutakursen. Finansdepartementet har ikke utarbeidet særskilte anslag på virkningen for norske konkurranseutsatte bedrifter dersom dollarkursen skulle holde seg på dagens lave nivå noen år framover.

Finansdepartementet publiserer to ganger i året anslag for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Framskrivingene av utviklingen i verdiskaping og sysselsetting vil bl.a. avhenge av de forutsetningene som legges til grunn for utviklingen i eksportmarkedene og i kronens verdi mot andre valutaer, herunder amerikanske dollar. Finansdepartementet vil presentere nye makroøkonomiske anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2008 som offentliggjøres 15. mai.